Kaffets tillverkningsprocess

Kaffe är namnet på både bäret som kommer från kaffebusken, och den dryck som framställs från dess frön, eller kaffebönor som fröna också kallas. Kaffe har sitt ursprung i Etiopien där kaffebusken än idag växer vilt. Dock är det Brasilien som numera toppar listan över världens största kaffeproducenter.

I Sverige har det druckits kaffe sedan 1600-talet och Sverige är idag, tillsammans med Finland, världens största kaffekonsumenter. Den genomsnittlige svensken dricker drygt tre koppar per dag och kafferasten tycks vara en självklarhet, men hur blir kaffe egentligen till?

Från planta till dryck

Kaffeplantan trivs bäst på hög höjd och i tropiskt klimat. Blommornas doft påminner om jasmin och bären är röda med en eller två frön inuti. Det kan ta tre till fyra år innan kaffeträdet får någon frukt. Vid odling av kaffe används ofta mycket stora mängder bekämpningsmedel vilket inverkar på natur, djur och människor. Endast cirka sex procent av världens kaffe odlas ekologiskt, med Mexiko och Etiopien som största ekoproducenter. Det kaffe som producerats utan vare sig konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel är märkt med KRAV eller EU-loggan.

kaffeplanter

Bären skördas oftast för hand, omkring en gång om året, vilket är så lång tid det tar för de röda bären att mogna. Bären kan skördas genom att både gröna (omogna) och röda (mogna) bär skrapas av från kvisten, för hand eller med hjälp av en maskin. Ett annat sätt är att för hand endast plocka de röda, mogna bären. Om frukterna skördas när de är gröna kan en större skörd utvinnas till ett lägre pris. Att skörda bären när de är röda och mogna ger bättre smak, men till ett högre pris då processen är mer tids- och resurskrävande.Direkt efter att bären skördats påbörjas processen med att separera bönorna från fruktkött och skal, vilket kan göra enligt olika metoder. Denna process har stor inverkan på bönans doft och smak. Den så kallade våta metoden innebär att bönorna plockas ut ur frukterna inom ett dygn efter skörd för att tvättas och behandlas genom fermentering. Därefter torkas bönorna och till sist polerar man de för att få bort det sista skalet. Den andra metoden kallas för dentorra metoden och innebär att frukterna först får soltorka i sju till tio dagar så att skalet och fruktköttet skrumpnar ihop. Det torra metoden kräver mindre vattenresurser men är mer tidskrävande. Den våta metoden ger en syrligare smak medan den torra metoden ger kaffet en sötare och fruktigare smak. När behandlingen är färdig rensas och sorteras bönorna efter bland annat storlek och färg. Skadade och missfärgade bönor rensas bort.Det är först vid rostningen som kaffebönans egentliga egenskaper kommer fram, genom frisättning av de ämnen som ger kaffet dess unika smak. Rostningstiden varierar beroende på vilken styrka som eftersträvas. En kortare rostningstid på några få minuter ger ett ljusrostat kaffe, medan en längre rostningstid ger ett mer mörkrostat kaffe med starkare smak. Slutligen återstår att mala och brygga kaffet. För att få ut så mycket smak som möjligt mals bönorna med fördel hemma i samband med bryggningen. Generellt gäller därefter att ju mer finmalet kaffe desto kortare bryggningstid.

Du kanske också gillar